• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Škola – to je o symbióze žiakov a ich učiteľov.
   • Škola – to je o sile ducha a šikovnosti tela.
   • Škola, kde sa pamätá na minulosť, poznáva prítomnosť a predvída budúcnosť
   • Škola – to je o múdrosti slov a bohatstve myšlienok.
   • Škola – to je o kráse písmen a správnosti čísel.
   • Škola – je živý organizmus.
     • Lampiónový sprievod

      Na sviatok sv. Martina, 11.11.2021, sme zorganizovali už tradičný lampiónový sprievod. Zasvietili sme si lampióny, lampáše a spoločne sme sa vytvorili krásny svetelný sprievod dedinou. Tie deti a žiaci, ktorí si zhotovili lampióny doma, boli odmenení sladkou odmenou.
      Po skončení sprievodu čakal na deti teplý čajík v priestoroch školy. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a zúčastnili sa v takom hojnom počte.

     • Noc výskumníkov- Moja DNA

      Dňa 4.11.2021 sme pokračovali v práci s vedeckým kufríkom z biológie, ktroý sme získali vďaka festivalu vedy -Noc výskumníkov, ktorý sa tento rok konal v online priestore. Našou úlohou bolo extrahovať vlastnú DNA zo slín. Každý žiak si do svojej skúmavky nameral pipetou presné množstvo slanného roztoku, k nemu pridal vzorku svojich slín, z ktorej po pridaní saponátu a etanolu oddelil svoju DNA vo forme vločiek. Táto praktická činnosť žiakov obohatila aj o zopakovanie si pomôcok, ktoré sme použili.

     • Noc výskumníkov - Tvoje baktérie

      Dňa 26. 10. 2021 ôsmaci na hodine Biológie uskutočnili experiment, ktorého cieľom bolo zistiť aké druhy baktérií sa nachádzajú na našich rukách. Experiment Tvoje baktérie sme mohli uskutočniť vďaka projektu Vedecký kuriér Biológia, prostredníctvom ktorého sme získali všetky potrebné pomôcky, predovšetkým živnú pôdu pre baktérie Lurria Bertani, agar a baktérie poskytli žiaci svojim otlačkom prsta. Po niekoľkých dňoch kultivácie sa nám podarilo "vypestovať" baktérie, ktoré mali najčastejšie guľovitý tvar tzv. koky, nanešťastie ani podľa sprievodného videa ani podľa obrázkov na internete sa nám nepodarilo presne identifikovať konkrétne druhy baktérií. Predpokladáme teda, že ide o bežné druhy baktérii, ktoré nespôsobujú vážne ochorenia.

     • Hodina deťom

      Dňa 21.10.2021 sa na našej škole konala zbierka na pomoc deťom na Slovensku a ich rodinám. Spoločnými silami sa nám podarilo spolu vyzbierať sumu109,27,- eur.Všetkým zúčastneným ,ktorí vyjadrili pomoc aj takýmto spôsobom ďakuje Nadácia pre deti Slovenska Hodina deťom !

     • Farebný týždeň na 1. stupni.

      Predposledný októbrový týždeň 2021 sa u nás na 1.stupni niesol v duchu farieb jesene... Žiaci prišli každý deň oblečení v inej farbe a v danej farbe tiež priniesli ovocie alebo zeleninu. Nešlo len o zábavu, malo to aj edukatívny charakter. V triedach sme diskutovali o tom, aké je dôležité zdravo sa stravovať a ovocie, zeleninu pravidelne zaradzovať do našich jedálničkov. A že jedlá z nich môžu byť naozaj chutné sme sa presvedčili v piatok, kedy sme z prinesených surovín pripravili šaláty, nátierky, obložené misy. Za všetko hovorí malá ukážka našich fotografií.

     • Farebný týždeň

      Aby sme si život v škole trošku ozvláštnili, tak sme sa dohodli, že týždeň od 18. do 22.10 bude FAREBNÝM TÝŽDŇOM.
      Každý deň sa niesol v inej farbe i v inej téme.

      Pondelok bol červený a venovali sme sa zdravému životnému štýlu. Prostredníctvom kvízu a rôznych aktivít sme si oprášili vedomosti, naučili sa čosi nové a pohybovými aktivitami sme dokázali, že zdravý životný štýl je nám blízky.

     • Piatacke leporelo

      Z múdrostí našich predkov sme vytvorili prvé piatacke leporelo. Zistili sme, akí múdri boli naši predkovia, aké skvelé boli ich pozorovacie schopnosti. Veruže aj obyčajný sedliacky rozum za niečo stojí! Nemusíme obdivovať iba svetové celebrity.

     • Keď to zvládne príroda, zvládneme to aj my

      Minerály v zemskej kôre vznikajú stuhnutím magmy, kryštalizáciou roztokov v trhlinách a v dutinách. Každý minerál má charakteristický tvar kryštálu, napríklad kamenná soľ má kryštál v tvare kocky. Deviataci sa na hodine biológie zahrali na matku prírodu a pokúsili sa vyrobiť modely minerálov síry, kalcitu, kamennej soli a iných minerálov z papiera. Pokus sa v oboch triedach stretol z úspechom a výsledky práce žiakov vidíte na fotografiách. To, čo prírode trvá stovky rokov zvládli žiaci za jednu vyučovaciu hodinu.

     • Literatúra 21. storočia u našich ôsmakov

      Ako by vyzeral a čo by robil Ľudovít Štúr v 21. storočí?

      V súčasnosti by bol veľmi aktívnym influencerom. Svojich followerov by pravidelne informoval o politickom dianí na Slovensku a o správnom používaní spisovnej slovenčiny. Ako politik by presadzoval zákaz používania cudzích slov na Slovensku. Pravidelné každoročné výstupy na Devín by nahradil výstupom na Lomnický štít, na ktorý by sa vyviezol lanovkou. Staromládenecký život by zmenil, bol by najmenej trikrát rozvedený. Venoval by sa podcastovej činnosti, v ktorej by posudzoval súčasnú literárnu tvorbu. Nosil by pohodlné značkové oblečenie. Svoju povestnú bradu by si upravoval u barbiera. Ako zástanca zdravého životného štýlu, bol by vegetarián. V žiadnom prípade by nenosil zbrane....takto ho vidia naši ôsmaci. (8.A_8.B)

     • Jesenné výtvory siedmakov

      Žiaci 7.B triedy na hodine slovenského jazyka tvorili rôzne výtvory z prírodného materiálu. Tie budú slúžiť ako pomôcka pri dynamickom slohovom opise.
      Ani žiaci 7.A triedy nelenili a aj počas dištančného vyučovania pracujú na projektoch z prírodného materiálu, ktorý poslúži ako pomôcka pri tvorbe pracovného postupu. Môžete sa inšpirovať i vy.

     • Sudoku

      Dnes 13.10.2021 nie je len deň školského vyučovania či prvého sneženia tejto zimy, ale aj deň, kedy sa konala na našej škole súťaž : Sudoku. Spoločne sme sa zasmiali, pobavili, zasúťažili, niektorých sme odmenili, navzájom si zatlieskali, prejavili uznanie šikovným a strávili krásne popoludnie. Kto nebol, veruže ľutovať môže.

     • Noc výskumníkov - Kozmický strážca

      Dňa 7.10.2021 žiaci 6. ročníka sa zahrali na vedcov pomocou vedeckého kuriéra pod záštitou Európskej noci výskumníkov, s témou: "Kozmický strážca." Využili tablety, poskytnutý materiál a netradične aj nožnice. Naučili sa niečo o vesmíre, hviezdach, našich kozmonautoch a hlavne o najväčšej hviezde našej Slnečnej galacie - Slnku. Oboznámili sa s pojmami ako: Aktívne slnko - so svojimi erupciami a Pokojné slnko, vybádali ich rozližovacie znaky, aj pomocou digitálneho kozmického strážcu.

     • Archeoskanzen Havránok

      Dňa 1. 10. 2021 žiaci siedmej triedy absolvovali exkurziu v blízkosti Liptovskej Mary. V krásnom slnečnom počasí si mali možnosť pozrieť jedinečné archeologické múzeum v prírode – Archeoskanzen Havránok. Ide o magické miesto, ktoré učarovalo dávnym obyvateľom Liptova. Pre nás bola návšteva tohto miesta veľkolepým zážitkom. Po absolvovaní exkurzie sme sa plní radosti zo spoločne stráveného času vrátili domov. Dejepis a dávni Slovania nám budú zase o niečo bližší. ​​​​​​​

     • Aj učitelia sa učia

      Dňa 24. 9. 2021 (piatok) prebehlo na našej škole aktualizačné vzdelávanie pre učiťeľov na aktuálnu tému čitateľskej gramotnosti. Školenie viedla naša, už teraz kolegyňa, Mária Drndášová, za čo jej vyslovujeme vďaku a sme radi, že ju tu máme. Dozvedeli sme sa niečo viac o spôsoboch rozčítania našich detí a učiteľské portfóliá sme si rozšírili o pár čitateľsko-emocionálnych aktivít. Teraz sa budeme snažiť získené vedomosti uplatniť v pedagogickej práci a dúfame, že to obohatí hlavne naše deťúrence. AJ RODIČIA MôŽU PRISPIEŤ: ČÍTAJTE DEŤOM A S DEŤMI.
      Ak by sa rodičia chceli dozvedieť viac o tom, prečo a čo čítať svojim deťom, pani učiteľka rada odovzdá tieto úžasné poznatky aj im.

  • Prihlásenie

  • Konzultačné hodiny Po - Pia: 13:00 - 14:00 (prospech, správanie...)

   Utorok 17. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Hladovka
   • zs@zs.hladovka.net
   • zs@zs.hladovka.net
   • zastupca@zs.hladovka.net
   • + 421 43 539 77 01 https://zshladovka.edupage.org
   • 027 13 Hladovka 238 027 13 Hladovka Slovakia
   • 378 10189
   • 2021646330
   • PhDr. Gabriela Pajdučáková zs@zs.hladovka.net Tel.: +421 43 539 77 01
   • Mgr. Jana Vlčáková zastupca@zs.hladovka.net
   • Mgr. Marianna Blahová vporadca@zs.hladovka.net blahova.marianna@gmail.com
   • Mgr. Jana Vlčáková jana.vlcakova@zs.hladovka.net
   • Anna Harmatová ekonom@zs.hladovka.net Mobil: +421 911 698 008
   • Mgr. Marianna Škrabeková sjhladovka@gmail.com Mobil: + 421 911 346 006
   • Mgr. Helena Dilongová mshladovka@orava.sk Tel.: + 421 910 397 269 https://mshladovka.edupage.org/
  • Prihlásenie