• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
  • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Škola – to je o symbióze žiakov a ich učiteľov.
  • Škola – to je o sile ducha a šikovnosti tela.
  • Škola, kde sa pamätá na minulosť, poznáva prítomnosť a predvída budúcnosť
  • Škola – to je o múdrosti slov a bohatstve myšlienok.
  • Škola – to je o kráse písmen a správnosti čísel.
  • Škola – je živý organizmus.
     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 70. výročie

      Vajanského Martin 2024
      Regionálne kolo 70. ročníka celoštátnej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2024

      Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu.

      Aj naši žiaci, Miriam Blahová a Dominik Janík, víťazi okresného kola sa postavili na pódium a reprezentovali našu školu. Boli výborní. Dúfame, že tak ako niektorí účastníci HK, Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík... budú motivovať našich recitátorov a naďalej sa budú venovať divadlu a prednesu.

     • Rodina a základné ľudské právo na život

      Asociácia za život a rodinu vyhlásila ďalší ročník celoslovenskej súťaže s názvom Rodina a základné ľudské právo na život. Cieľom súťaže bolo zapojiť žiakov do vnímania a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej a do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka bez ohľadu na jeho rasu, postavenie, veľkosť, či iné parametre. Aj tejto výtvarnej súťaže sa naši žiaci druhého stupňa zúčastnili prostredníctvom svojich výtvarne i myšlienkovo hodnotných prác. Veríme v ich úspech a držíme im palce!

     • Rozvojový projekt „Čítame pre radosť“

      Prečo čítať knihy?

      Na túto otázku existuje tisíc odpovedí a každý ju môže mať inú. Preukázalo sa však, že čítanie kníh znižuje stres, krvný tlak, zlepšuje pamäť a analytické schopnosti, najmä pri detektívkach. Jednoducho, knihy sú ideálny spoločník, ktorý má množstvo pozitív.

      Vďaka finančnému príspevku, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci projektu ,,Čítame pre radosť,“ sme v našej škole zriadili spolu 4 triedne knižnice na prvom a druhom stupni. To bolo zároveň aj hlavným cieľom výzvy - zriadiť alebo doplniť triedne knižnice, prostredníctvom ktorých dochádza k posilneniu pozitívneho vzťahu žiakov ku knihám, k čítaniu a k budovaniu čitateľského sebavedomia detí.

     • Celoslovenské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      Obrovský úspech sa podaril nášmu žiakovi Patrikovi Chmeňovi z 9.A. Patrik sa svojou tvrdou prácou prebojoval až na celoslovenské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo v dňoch 7.a 8.4 v našom hlavnom meste pod záštitou Ministerstva školstva SR. Patrik si zmeral svoje vedomosti so žiakmi z ďalších 7 krajov Slovenska. Konkurencia bola vysoká o čom svedčil iba 6 bodový rozdiel medzi 1 a posledným miestom. Patrik sa stal úspešným riešiteľom celoslovenského škola. Ďakujeme mu za reprezentáciu našej školy a prajeme mu veľa ďalších úspechov na strednej škole. GRATULUJEME :D

     • Piškvorkový turnaj na 1. stupni

      Dňa 12.4.2024 si svoje logické myslenie zmerali žiaci prvého stupňa v piškvorkovom turnaji. Boli rozdelení na dve kategórie. Prvá kategória boli mladší žiaci - prváci, druháci a druhú kategóriu tvorili tretiaci a štvrtáci.

      Žiaci sa nielen zabavili, ale aj potrápili svoje bystré hlavičky.

      Víťazmi prvej kategórie sú:

     • Prednáška s prokurátorkou

      Dňa 12.4.2024 k našim ôsmakom zavítala pani okresná prokurátorka JUDr. Kocúrová s Mgr. Murínovou-koordinátorka ochrany detí pred násilím z Námestova. Prednáška sa uskutočnila v rámci projektu "Ak to nevieš povedať, napíš to". Pani prokurátorka žiakom teoreticky aj prakticky vysvetlila trestno-právnu zodpovednosť. Veríme, že si z prednášky niečo užitočné odniesli ,aj sa v tejto problematike niečo podučili.
      Na záver:

      Národná linka na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K funguje na štyroch základných pravidlách: súkromie, dôvera, riešenia a zodpovednosť. Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom bezplatnej online komunikácie poskytnúť deťom rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu.
      Spojiť sa s nimi je možné cez chat
      na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu.

     • Okresné kolo Biologickej olympiády

      Dňa 11.4.2024 naša škola organizovala pre všetky školy v okrese Tvrdošín 58. ročník Biologickej olympiády kategórie E v troch odbornostiach- botanika, zoológia a geológia.
      Súťažiaci k nám privítali z týchto škôl : ZŠ s MŠ Habovka, Gymnázium Tvrdošín, ZŠ P.O.H. Trstená.
      Našu školu reprezentoval Lukáš Šikyňa z 8.A a Veronika Šimalová z 8.B, ktorí zastupovali odbornosť zoológia. Celá súťaž pozostávala z troch častí - písomnej vo forme testu, praktickej zbierky a identifikácie druhov. Olympiáda je veľmi náročná na prípravu, preto veľmi oceňujeme zúčastnených z nášho okresu, ktorí museli navyše študovať množstvo materiálu a venovať čas príprave zbierok, učeniu sa vedeckých názvov či samotnému poznávaniu organizmov - či už rastlín, živočíchov, alebo minerálov a hornín.
      Lukáš za našu školu získal pekné 3. miesto v odbornosti zoológia. Všetkým zúčastneným žiakom aj pedagógom ďakujeme a víťazo

     • "Mokrade a zmena klímy"

      V utorok 9. 4. 2024 sme sa zúčastnili metodického dňa z Biológie zo zameraním na environmentálnu výchovu. Program bol rozdelený na dve časti: prvá pod vedením Ekovýchovného tímu DAPHNE bola zameraná na predstavenie metodického materiálu – nápaditých aktivít, prostredníctvom ktorých môžeme žiakom vhodným spôsobom vysvetliť všetko, čo súvisí so zmenou klímy, t. j. od princípu skleníkového efektu, cez kolísanie teploty v dejinách Zeme až po súčasné dôsledky zmeny klímy a možné riešenia. V druhej časti so zameraním na mokrade a rašeliniská Slovenska, nám pracovníci CHKO Horná Orava ukázali inovatívne a medzipredmetové inšpirácie na priblíženie tejto témy žiakom a taktiež tipy, ako môžeme so žiakmi objavovať zatiaľ neznámu mokraď v našom okolí.

     • Breakfast+lunch=brunch!

      Slovo brunch pochádza z anglických slov breakfast a lunch. Breakfast sú raňajky a lunch je obed. Logicky z toho vyplýva, že brunch sú raňajky a obed v jednom. V slovenčine neexistuje presný preklad tohto slova a preto sa aj u nás používa pojem brunch. Aby sme si toto nové slovo osvojili, popritom sa naučili rozdiel medzi počitateľnými a nepočitateľnými podstatnými menami a ochutnali aj špeciálnu chuť čierneho čaju Earl Grey Tea spolu s mliekom. Čaj mal zaujímavú chuť, o čom svedčilo aj množstvo postupne pridávaného cukru a mlieka :D :D

  • Prihlásenie

  • Konzultačné hodiny Po - Pia: 13:00 - 14:00 (prospech, správanie...)

   Utorok 16. 7. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • + 421 43 539 77 01
   • + 421 43 539 77 01
    https://zshladovka.edupage.org
   • Hladovka 238
    027 13 Hladovka
    Slovakia
   • 378 10189
   • 2021646330
   • PhDr. Gabriela Pajdučáková
    zs@zs.hladovka.net
    Tel.: +421 43 539 77 01
   • Mgr. Jana Vlčáková
    zastupca@zs.hladovka.net
   • Mgr. Marianna Blahová
    vporadca@zs.hladovka.net
    blahova.marianna@gmail.com
   • Mgr. Jana Vlčáková
    jana.vlcakova@zs.hladovka.net
   • Anna Harmatová
    ekonom@zs.hladovka.net
    Mobil: +421 911 698 008
   • Mgr. Marianna Škrabeková
    sjhladovka@gmail.com
    Mobil: + 421 911 346 006
   • Mgr. Helena Dilongová
    mshladovka@orava.sk
    Tel.: + 421 910 397 269
    https://mshladovka.edupage.org/
  • Prihlásenie