• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2023/2024

  • Regionálne kolo

    • Klaudia Šprláková

    • 3. miesto v III. kategórii
    • Spevácka súťaž Matičný sláviček 2024 · Regionálne kolo · 2023/2024
    • Lenka Krátka

    • 3. miesto v II. kategórii
    • Spevácka súťaž Matičný sláviček 2024 · Regionálne kolo · 2023/2024
    • Zlaté pásmo
    • Vidiečanova Habovka · Regionálne kolo · 2023/2024
  • Celoštátne kolo

    • Miriam Blahová

    • 2. miesto poézia
    • Dilonova Trstená · Celoštátne kolo · 2023/2024
    • Dominik Janík

    • 3. miesto próza
    • Dilonova Trstená · Celoštátne kolo · 2023/2024
    • Patrik Chmeňa, 9.A

    • úspešný riešiteľ
    • Olympiáda v Anglickom jazyku · Celoštátne kolo · 2023/2024
  • Krajské kolo

    • muzika a speváčky DfsGoral

    • Zlaté pásmo
    • Vidiečanova Habovka · Krajské kolo · 2023/2024
    • úspešný riešiteľ

    • Karin Miklúšková
    • Chemická olympiáda kategória D · Krajské kolo · 2023/2024
    • Patrik Chmeňa

    • 1.miesto
    • Olympiáda v Anglickom jazyku · Krajské kolo · 2023/2024
  • Okresné kolo

    • 6.miesto

    • Karin Miklúšková
    • Súťaž mladých záchranárov · Okresné kolo · 2023/2024
    • 6.miesto

    • Viktória Pažičanová
    • Súťaž mladých záchranárov · Okresné kolo · 2023/2024
    • 6.miesto

    • Laura Kalisová
    • Súťaž mladých záchranárov · Okresné kolo · 2023/2024
    • 6.miesto

    • Ingrida Šprláková
    • Súťaž mladých záchranárov · Okresné kolo · 2023/2024
    • 6.miesto

    • Vanesa Bušová
    • Súťaž mladých záchranárov · Okresné kolo · 2023/2024
    • 6.miesto

    • Klaudia Bušová
    • Súťaž mladých záchranárov · Okresné kolo · 2023/2024
    • Klaudia Šprláková

    • 2. miesto v III. kategórii
    • Spevácka súťaž Slávik Slovenska · Okresné kolo · 2023/2024
    • 3.miesto

    • Lukáš Šikyňa
    • Biologická olympiáda kategória E · Okresné kolo · 2023/2024
    • Miriam Blahová

    • 1. miesto poézia
    • HK recitačná súťaž · Okresné kolo · 2023/2024
    • Dominik Janík

    • 1. miesto próza
    • HK recitačná súťaž · Okresné kolo · 2023/2024
    • Laura Kalisová

    • 2. miesto poézia
    • HK recitačná súťaž · Okresné kolo · 2023/2024
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • + 421 43 539 77 01
   • + 421 43 539 77 01
    https://zshladovka.edupage.org
   • Hladovka 238
    027 13 Hladovka
    Slovakia
   • 378 10189
   • 2021646330
   • PhDr. Gabriela Pajdučáková
    zs@zs.hladovka.net
    Tel.: +421 43 539 77 01
   • Mgr. Jana Vlčáková
    zastupca@zs.hladovka.net
   • Mgr. Marianna Blahová
    vporadca@zs.hladovka.net
    blahova.marianna@gmail.com
   • Mgr. Jana Vlčáková
    jana.vlcakova@zs.hladovka.net
   • Anna Harmatová
    ekonom@zs.hladovka.net
    Mobil: +421 911 698 008
   • Mgr. Marianna Škrabeková
    sjhladovka@gmail.com
    Mobil: + 421 911 346 006
   • Mgr. Helena Dilongová
    mshladovka@orava.sk
    Tel.: + 421 910 397 269
    https://mshladovka.edupage.org/
  • Prihlásenie