• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
  • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Škola – to je o symbióze žiakov a ich učiteľov.
  • Škola – to je o sile ducha a šikovnosti tela.
  • Škola, kde sa pamätá na minulosť, poznáva prítomnosť a predvída budúcnosť
  • Škola – to je o múdrosti slov a bohatstve myšlienok.
  • Škola – to je o kráse písmen a správnosti čísel.
  • Škola – je živý organizmus.
     • "Stone soup" - Kamenná polievka

      Počuli ste už niekedy o polievke z kameňa? A nie hocijakého....... "from magic stone", teda zo zázračného kameňa. Žiaci 6.AB na hodinách anglického jazyka „uvarili“ takúto polievku počas krátkeho divadelného predstavenia a predviedli ho v anglickom jazyku. Či im chutila? Hmm? Musíte sa ich opýtať.

     • "Slzy siedmich bolestí"

      V posledný deň pred veľkonočnými prázdninami, dňa 27.3.2024, naši žiaci druhého stupňa a učitelia našej školy mali možnosť stíšiť sa a pripraviť na sviatky Veľkej noci. Spoločne sme sa zúčastnili dramatického pásma s názvom "Slzy siedmich bolestí", ktoré pripravili žiaci spoločne s učiteľmi a bývalými žiakmi ZŠ s MŠ R. Dilonga, aby takýmto spôsobom, šírili svetlo a nádej zmŕtvychvstalého Krista medzi nás, za čo im patrí obrovská VĎAKA.

     • RECITAČNÁ SÚŤAŽ HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

      27. 3. 2024 sa v ZŠ Štefana Šmálika Tvrdošín uskutočnilo okresné kolo 70. ročníka súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.
      Našu školu úspešne reprezentovali šiesti žiaci z 1. a 2. stupňa. Mária Škrabeková, Michal Greštiak 1. kategória. 3. miesto v 3. kategórii poézia obsadila Laura Kalisová, 2. miesto v 3. kategórii próza získala Ingrida Šprláková a 1. miesto v 2. kategórii poézia a 1. miesto v 2. kategórii próza priniesli, a tým si zabezpečili postup do krajského kola, Miriam Blahová a Dominik Janík.
      Všetkým za úspešnú reprezentáciu školy srdečne blahoželáme!

     • Hasiči a Vianoce

      V mesiaci marec mali žiaci druhého stupňa možnosť zapojiť sa do 21.ročníka celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave s témou "Hasiči a Vianoce“ organizovanej dobrovoľnou požiarnou ochranou SR a Republikovou komisiou mládeže DPO SR. Ako každý rok, aj tento rok sa im práce podarili, preto sme niektoré z nich odoslali do okresného kola. O vyhodnotení budeme informovať na webovej stránke školy.

     • Vesmír očami detí

      Tajomný, nekonečný, neprebádaný... vesmír.

      Čo si pri vyslovení slova "vesmír" predstavíme? Aj takto začínali hodiny výtvarnej výchovy na prvom a druhom stupni základnej školy v Hladovke.

      V mesiaci marec sa žiaci prvého a druhého stupňa zapojili do súťaže s názvom „Vesmír očami detí“ organizovanej Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove. Prostredníctvom rôznych výtvarných techník vyjadrili svoje predstavy o vzdialenom vesmíre. Nakoľko nás žiaci opäť prekvapili svojou fantáziou a kreativitou, bolo náročné vybrať zadaný počet postupujúcich prác z každej kategórie do okresného kola. Všetkým ďakujeme za aktívnu účasť a tešíme sa na ďalšie skvelé práce!

     • Vidiečanova Habovka, 21.3.2024

      21.3.2024 sa uskutočnila postupová súťaž Vidiečanova Habovka.

      Chlapci sa predstavili v kategórii Ľudová hudba a dievčatá v kategórii Spevácke skupiny. Všetci získali tú najcennejšiu "medailu" ZLATÉ PÁSMO, čím si vyslúžili aj postup na Krajské kolo, ktoré sa uskutoční 4.5.2024 v Žiline.

      BLAHOŽELÁME :-)

     • Čitateľský týždeň na 1. stupni

      Tak ako každý rok, aj teraz sme sa v mesiaci marec zapojili do milej aktivity, kde si žiaci počas celého týždňa navzájom čítali rôzne rozprávky. Svoje čitateľské zručnosti predviedli už aj naši najmladší žiaci, ktorým veľkou odmenou bol obdiv a potlesk od starších kamarátov. Naopak, tí starší boli pre nich motiváciou. Milou bodkou na konci týždňa bolo čítanie rozprávok v podaní pani učiteliek.

     • Čítajme si...2024 Maratón čítania

      Dňa 21. 3. sa v našej škole konal CELOSLOVENSKÝ DETSKÝ ČITATEĽSKÝ
      MARATÓN 2024.

      Žiaci si v školskej knižnici, ale aj v učebni angličtiny prečítali vždy po jednej strane z vybratých slovenských a anglických kníh.
      Čítajme si 2024 ponúklo spestrenie školského dopoludnia pre všetkých žiakov 1. a 2. stupňa.
      Možno aj krátka prečítaná ukážka deti oslovila k tomu, že dnešný večer vymenia mobil, tablet, počítač za knižku, ktorá čaká na nich zabudnutá na nočnom stolíku.
      A to je aj cieľ tohto zaujímavého projektu, ktorého krstnou mamou je pani spisovateľka Oľga Feldeková.

     • Deň vody

      Deň vody bol vyhlásený v júni 1992 na konferencii Organizácie Spojených národov o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro s platnosťou od roku 1993. Téma Svetového dňa vody 2024 "Voda pre mier" je o spolupráci v oblasti vody. Pripomína, že voda nie je len zdrojom, ktorý treba využívať a o ktorý treba súťažiť. Je to ľudské právo, ktoré je vlastné každému aspektu života. Kľúčovým posolstvom je fakt, že voda môže vytvárať mier, ale aj vyvolať konflikt. Príčinami napätia môžu byť faktory ako vzácnosť vody, jej znečistenie alebo ťažký prístup k nej. My sme si celoškolsky tento deň pripomenuli bohatstvo vody a jej význam prostredníctvom programu mladších žiakov z I. stupňa a rôznymi aktivitami so žiakmi II. stupňa. Aktivity boli rozmiestnené na 16. stanovištiach a boli zamerané tak na vedomosti, ako aj na šport, pohyb, ale aj zábavu. Boli to napr. tieto stanovištia - puzzle, pexeso z vod

  • Prihlásenie

  • Konzultačné hodiny Po - Pia: 13:00 - 14:00 (prospech, správanie...)

   Utorok 16. 7. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • + 421 43 539 77 01
   • + 421 43 539 77 01
    https://zshladovka.edupage.org
   • Hladovka 238
    027 13 Hladovka
    Slovakia
   • 378 10189
   • 2021646330
   • PhDr. Gabriela Pajdučáková
    zs@zs.hladovka.net
    Tel.: +421 43 539 77 01
   • Mgr. Jana Vlčáková
    zastupca@zs.hladovka.net
   • Mgr. Marianna Blahová
    vporadca@zs.hladovka.net
    blahova.marianna@gmail.com
   • Mgr. Jana Vlčáková
    jana.vlcakova@zs.hladovka.net
   • Anna Harmatová
    ekonom@zs.hladovka.net
    Mobil: +421 911 698 008
   • Mgr. Marianna Škrabeková
    sjhladovka@gmail.com
    Mobil: + 421 911 346 006
   • Mgr. Helena Dilongová
    mshladovka@orava.sk
    Tel.: + 421 910 397 269
    https://mshladovka.edupage.org/
  • Prihlásenie