• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Škola – to je o symbióze žiakov a ich učiteľov.
   • Škola – to je o sile ducha a šikovnosti tela.
   • Škola, kde sa pamätá na minulosť, poznáva prítomnosť a predvída budúcnosť
   • Škola – to je o múdrosti slov a bohatstve myšlienok.
   • Škola – to je o kráse písmen a správnosti čísel.
   • Škola – je živý organizmus.
     • Lyžiarsky výcvik 7A/B 2022

      Naši siedmaci, žiaci 7.A. a 7.B., sa v dňoch 23. 2. – 1. 3. 2022 zúčastnili lyžiarskeho kurzu v SKI Vitanová. Žiaci prežili krásnych päť dní. Niektorí získavali základy lyžovania, iní sa v lyžovaní zdokonaľovali. Pripravené stravovanie, ako aj počasie bolo na jednotku. Lyžiarsky kurz nie je len o drine na svahu, ale aj o zábave a vytváraní nových priateľstiev.
      Celý lyžiarsky „realizačný“ tím chce poďakovať zúčastneným žiakom za ich toleranciu, poslušnosť a zodpovednosť na svahu, zábavu a za ich skvelý prístup na lyžiarskom kurze roku 2022.

     • Maškarný karneval

      Maškarný karneval

      Dňa 28. 2. 2022 sa v našom ŠKD konal karneval. Deti si pripravili masky samé alebo s pomocou rodičov. Po príchode do klubu sa prezliekli do kostýmov, predstavili sa čo znamenajú a vybrali sme sa ukázať pani riaditeľke, pani zástupkyni, aj pani učiteľkám v zborovni. Potom nasledovala veľká diskotéka a sladké odmeňovanie, ktoré si všetci zaslúžili. Ako sme sa super bavili a perfektne vyzerali si môžete pozrieť na fotkách.

     • Fašiangy aj v Hladovke

      Písal sa deň 25. február roku Pána 2022. Žiaci šiesteho ročníka na predmetoch: výtvarná výchova a technika vyrábali masky predstavujúce zvieraciu ríšu, ktoré sprevádzali dve motorkárky a jedna vážená postaršia osôbka. Následne na hudobnej výchove s pani učiteľkou, nacvičili fašiangové piesne a tako vyzbrojení úsmevom, radosťou a veselosťou rozniesli posolstvo fašiangu všetkým žiakom našej školy. Že to stihli na poslednú chvíľu, to je fakt. No podarilo sa im, čo chceli, vyčarovať aj keď nepatrný úsmev na tvárach svojich mladších i starších kamarátov. Tak ako sa na fašiang patrí, nakoniec si svoje brušká omastili výborným pohostením.

     • Okresné kolo Geografickej olympiády

      Dňa 17. 2. 2022 sa uskutočnilo online kolo Okresného kola Geografickej olympiády, v ktorom nás reprezentovali štyria žiaci: Lea Miklúšková v kategórii E sa umiestnila na štvrtom mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou.

      Adam Šikyňa, Matej Baľák a Sára Miklúšková súťažili v kategórii G po prvýkrát a ich hlavnou úlohou v Geografickej olympiáde bolo nazbierať skúsenosti do ďalších rokov. Svoj cieľ úspešne splnili, pretože sa všetci traja stali úspešnými riešiteľmi.

     • Školské kolo Biologickej olympiády

      Dňa 18.2.2022 sa konalo školské kolo Biologickej olympiády kategória E- odbornosť zoológia. Školské kolo sa konalo cez platformu Edupage organizované Iuventou. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci 6.ročníka -Veronika Šimalová, 6.B a Lukáš Šikyňa , 6.A. Obidvom žiakom sa podarilo postúpiť do okresného kola, ktoré sa bude konať v marci. Veronika, Lukáš gratulujeme!

     • Druhácka výzva

      Dňa 16.februára 2022 sa v našej telocvični odohral ďalší futbalový turnaj na ktorý vyzvali druháci, našich prvákov. Prváci mali tak prvýkrát možnosť zažiť atmosféru napätého medzitriedneho športového zápasu. Víťazmi sa stali druháci, po búrlivej hre. Povzbudzovať prišli na oplátku tretiaci aj štvrtáci, ktorí boli deň vopred športovými predskokanmi. Opäť gratulujeme víťazom a veľká pochvala patrí našim najmladším futbalistom. Tešíme sa na ďalšie športové aktivity.

     • Štvrtácka výzva

      Dňa 15.februára 2022 žiaci štvrtého ročníka vyzvali na futbalový zápas našich tretiakov. Tretiaci výzvu s veľkým nadšením prijali, a tak si mohli zmerať dnes svoje sily v telocvični. Veľkým aplauzom družstvá privítali naši prváci aj druháci, ktorí si k povzbudzovaniu pripravili vlastnoručne vyrobené transparenty. Aj keď hra pôsobila takmer vyrovnane, štvrtáci boli o niečo lepší. Gratulujeme víťazom a česť patrí porazeným. Zajtra sa tešíme na pokračovanie turnaja medzi prvákmi a druhákmi.

     • Valentínska pošta

      Dňa 14.februára 2022 sme sa rozhodli na prvom stupni spríjemniť si koniec vyučovania valentínskou poštou. V priebehu celého týždňa mohli žiaci prvého stupňa vhadzovať svoje pripravené valentínky do pripravenej krabice. Dnes sme si krabicu spoločne otvorili a všetky poslané valentínky našli svojich majiteľov. Radosť v očiach obdarovaných bola obrovská. Dúfame, že si vo valentínskej pošte našli milé slovo, ktoré pohladí ich dušu. Valentínky sa ušli nie len žiakom, ale aj pani učiteľkám, pani vychovávateľke a pánovi školníkovi :) Veríme, že o rok bude kreatívnych valentíniek ešte viac.

     • Vylučovacia sústava :)

      Jednou z mnohých tém učiva Prírodovedy na 1. stupni je aj vylučovacia sústava človeka. Žiaci sa ju vcelku rýchlo naučili a svoje vedomosti pretransformovali aj do názorného modelu. Tri šikovné dievčatá použili balóny, lepidlo a kus svojej fantázie a model vylučovacej sústavy človeka bol na svete aj s popisom. Nech sa páči, tu je:

     • O najväčšieho kreatívca

      Žiaci 8. a 7. ročníkov vytvorili projekty_ prezentácie v powerpoint na vopred dané témy z literatúry, neskôr svoje práce prezentovali pred svojimi spolužiakmi.
      Učia sa tak svoju prácu prezentovať písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológii.

      Za víťazov hlasovali žiaci i vyučujúca SJL v každom ročníku.

     • Sánkovačka

      Dňa 3.2.2022 (štvrtok) sa žiaci prvého stupňa so svojimi triednymi pani učiteľkami zúčastnili každoročnej zimnej sánkovačky na kopci za dedinou. Spúšťali sme sa na rôznych snežných prostriedkoch ako boby, slamené vrecia, lopáre, mušle, Žiaci sa tak pred prázdninami navnadili na oddychový režim. Veríme, že kopec využijú aj počas nasledujúcich voľných dní. Ako nám to išlo, môžte si pozrieť v galérii.

     • Prírodoveda mimo triedy

      Jednou z mnohých tém prírodovedy v 3. ročníku sú jednotky objemu a hmotnosti. Cieľom hodiny bolo poznať liter, mililiter a tiež kilogram a gram. A keďže platí, že lepšie je raz vidieť ako stoktát počuť, vybrali sme sa do susedného obchodu. Žiaci utvorili dvojice a spoločne mali nájsť po 3 potraviny, na ktorých je vyznačená hmotnosť a objem. Bonusová tzv. problémová úloha bola zistiť, aké jednotky sú uvedené na kompóte. Už teraz sa tešíme na ďalšie hodiny mimo triedy.

     • Projekt HOBIT

      Naša ZŚ sa zapojila do projektu HOBIT. Odkiaľ ten zložitý názov ?Jednoducho skrátene: HOdina BIológie pre živoT. Ide o inovatívny program pre žiakov ,ktorého hlavným zmyslom je záchrana života v prípade mozgovej mŕtvice a srdcového infarktu. 118 žiakov našej školy sa prostredníctvom náučných videí a podrobného vysvetlenia dozvedeli, aké sú príčiny a prvé príznaky týchto ochorení a ako ich odlíšiť. Žiaci sa učili reagovať pomocou multimediálneho a simulačného vzdelávacieho programu cez platformu HOBIT. Druhú časť tohto projektu budú žiaci absolvovať v máji.

     • Advent v ŠKD

      Advent je obdobím stíšenia, zamyslenia sa nad sebou. Aj my v ŠKD sme si každý deň pri zapaľovaní sviečky na adventnom venci povedali úmysel, za ktorý sme sa spoločne pomodlili krátku modlitbu.

     • Pytagoriáda

      Aj v tomto školskom roku 2021/2022 sa žiaci 5. až 8. ročníka zúčastnili súťaže PYTAGORIÁDA. Ich úlohou bolo vyriešiť 15 zaujímavých úloh pomocou svojich vedomostí a schopností. Priebeh súťaže bol o to náročnejší, že sa žiaci museli pripojiť online počas dištančného vyučovania. Aj napriek tomu máme dve úspešné riešiteľky Ingridu Šprlákovú v kategórii P7 a Soňu Krátku v kategórii P8. Gratulujeme.

  • Prihlásenie

  • Konzultačné hodiny Po - Pia: 13:00 - 14:00 (prospech, správanie...)

   Utorok 17. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Hladovka
   • zs@zs.hladovka.net
   • zs@zs.hladovka.net
   • zastupca@zs.hladovka.net
   • + 421 43 539 77 01 https://zshladovka.edupage.org
   • 027 13 Hladovka 238 027 13 Hladovka Slovakia
   • 378 10189
   • 2021646330
   • PhDr. Gabriela Pajdučáková zs@zs.hladovka.net Tel.: +421 43 539 77 01
   • Mgr. Jana Vlčáková zastupca@zs.hladovka.net
   • Mgr. Marianna Blahová vporadca@zs.hladovka.net blahova.marianna@gmail.com
   • Mgr. Jana Vlčáková jana.vlcakova@zs.hladovka.net
   • Anna Harmatová ekonom@zs.hladovka.net Mobil: +421 911 698 008
   • Mgr. Marianna Škrabeková sjhladovka@gmail.com Mobil: + 421 911 346 006
   • Mgr. Helena Dilongová mshladovka@orava.sk Tel.: + 421 910 397 269 https://mshladovka.edupage.org/
  • Prihlásenie