• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
  • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Škola – to je o symbióze žiakov a ich učiteľov.
  • Škola – to je o sile ducha a šikovnosti tela.
  • Škola, kde sa pamätá na minulosť, poznáva prítomnosť a predvída budúcnosť
  • Škola – to je o múdrosti slov a bohatstve myšlienok.
  • Škola – to je o kráse písmen a správnosti čísel.
  • Škola – je živý organizmus.
     • Hotel pre hmyz

      V snahe podporiť biodiverzitu a ochranu hmyzu, sa v mnohých častiach sveta objavujú netradičné iniciatívy. Jednou z nich je vznik hotelov pre hmyz. Tieto špeciálne konštrukcie poskytujú príjemné útočisko pre rozličné druhy hmyzu, ako sú včely, motýle a ďalšie. Týmto naším chlapcom z 8.B triedy sa s týmto nápadom podarilo nielen zvíťaziť v súťaží o najkrajšiu valentínku, ale aj efektívne využiť v našom ekoparku. Ďakujeme

     • Deň matiek

      V nedeľu sme slávili krásny sviatok, sviatok Dňa matiek. Pri tejto príležitosti žiaci na hodine techniky vyrobili pre svoje maminky malé darčeky ako poďakovanie za ich obetavosť a bezpodmienečnú lásku, ktorú nám denne dávajú.

      14.05.2024

     • Spomienky na 2. svetovú vojnu

      Mesto Trstená v spolupráci s Centrom voľného času pripravili ďalší ročník vzdelávacieho podujatia s názvom Spomienky na časy vojny v Trstenej. Podujatie sa uskutočnilo 13. mája, v dopoludňajších hodinách a bolo určené pre deviatakov základných škôl. Cieľom podujatia bolo priblížiť žiakom obdobie 2. sv. vojny - jej okolnosti, príčiny a dôsledky nielen v celosvetovom meradle, ale aj v tom lokálnom, regionálnom. Pre žiakov boli pripravené 4 stanoviska so zaujímavými informáciami a ukážkami, ktoré im sprostredkovali lektori. Žiaci sa na jednotlivých stanoviskách dozvedeli zaujímavosti o priamom priebehu vojny na našom území a o židovskom obyvateľstve kedysi žijúcom v meste Trstená. Veríme, že si žiaci poskytnuté informácie a zažité skúsenosti zapamätali a pri prípadnej príležitosti ich budú vedieť správne použiť a uvedomiť si, aké je dôležité budovať a vylepšovať svoje vzťahy s ľuďmi, lebo p

     • Deň matiek 2024

      Vie o nás všetko.
      Viac než mnohí iní.

      A napriek tomu nikdy nesklame.
      A nespomína dlho na prečiny.
      O kom to vravím?
      Predsa o mame.

      (M. Rúfus)

      Na Slovensku sa deň matiek oslavuje druhú nedeľu v máji. V tento deň dávajú deti svojím mamám dary, často vlastnoručne vyrobené. Naši žiaci na druhom stupni písali mamám list...

     • LEGENDY OŽÍVAJÚ

      Naši piataci pátrali po pôvode svojich krstných mien, po histórii svojich patrónov. Svoje projekty odprezentovali v miestnom kostole v Hladovke. Boli celkom dobre pripravení, vedeli odpovedať na otázky o svätých, ktorých sochy alebo maľby zdobia tunajší chrám.

      13.05.2024

     • RANDEvoú s LITERATÚROU

      Prezentácia nie je len príprava powerpointu a jej odoslanie cez e-mail. Musí mať hlavu a pätu. Tento rok sa po prvýkrát pokúsili aj siedmaci na literatúre vytvoriť pútavú prezentáciu. Nielenže ju vytvorili, ale ju mali za úlohu aj pútavo odprezentovať a zapojiť aktívne svojich poslucháčov,spolužiakov. Tu sú víťazi: Sára Miklúšková, Marek Harmata, Branko Šprlák a Natália Šuvadová.

     • Deň Zeme na 1. stupni

      Dňa 10.5. 2024 sme spolu so žiakmi 1. stupňa vyčistili areál našej školy. Aj keď sa na prvý pohľad zdalo, že nebude čo zbierať, veru sme sa zapotili. Spoločne sme vyzbierali štyri vrecia odpadkov, taktiež sme pozametali chodníky a ihriská. Takýmto malým gestom sa snažíme v deťoch budovať pozitívny vzťah k životnému prostrediu.

     • Meteorologická stanica SHMÚ Liesek

      Dňa 09.05.2024 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie ku meteorologickej stanici nachádzajúcej sa v obci Liesek. Nakoľko počasie prialo, absolvovali pešiu prechádzku ku meteorologickej stanici po cyklotrase. Pri prehliadke meteorologickej záhradky a budovy si upevnili vedomosti osvojené na hodinách fyziky. Mali možnosť v skutočnosti a za odborného výkladu pána meteorológa vidieť meranie jednotlivých meteorologických prvkov a dozvedieť sa množstvo ďalších zaujímavých informácií. Exkurziu sme zakončili sladkou bodkou programu – zmrzlinou.

  • Prihlásenie

  • Konzultačné hodiny Po - Pia: 13:00 - 14:00 (prospech, správanie...)

   Utorok 16. 7. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • + 421 43 539 77 01
   • + 421 43 539 77 01
    https://zshladovka.edupage.org
   • Hladovka 238
    027 13 Hladovka
    Slovakia
   • 378 10189
   • 2021646330
   • PhDr. Gabriela Pajdučáková
    zs@zs.hladovka.net
    Tel.: +421 43 539 77 01
   • Mgr. Jana Vlčáková
    zastupca@zs.hladovka.net
   • Mgr. Marianna Blahová
    vporadca@zs.hladovka.net
    blahova.marianna@gmail.com
   • Mgr. Jana Vlčáková
    jana.vlcakova@zs.hladovka.net
   • Anna Harmatová
    ekonom@zs.hladovka.net
    Mobil: +421 911 698 008
   • Mgr. Marianna Škrabeková
    sjhladovka@gmail.com
    Mobil: + 421 911 346 006
   • Mgr. Helena Dilongová
    mshladovka@orava.sk
    Tel.: + 421 910 397 269
    https://mshladovka.edupage.org/
  • Prihlásenie