• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Škola – to je o symbióze žiakov a ich učiteľov.
   • Škola – to je o sile ducha a šikovnosti tela.
   • Škola, kde sa pamätá na minulosť, poznáva prítomnosť a predvída budúcnosť
   • Škola – to je o múdrosti slov a bohatstve myšlienok.
   • Škola – to je o kráse písmen a správnosti čísel.
   • Škola – je živý organizmus.
     • Okresné kolo Biologickej olympiády

      31.3.2022 sa konalo okresné kolo Biologickej olympiády -kategória E. Naši dvaja žiaci súťažili v odbornosti zoológia cez platformu Edupage. Výsledky dorazili až dnes a sú následovné:
      Lukáš Šikyňa, 6.A získal 2. miesto a Veronika Šimalová, 6.B 3. miesto. Obidvom súťažiacim srdečne blahoželáme a Lukášovi budeme držať palce aj pri reprezentácii našej školy na krajskom kole, ktoré sa bude konať prezenčne.

     • Cyber Cyrano

      Dňa 4.4.2022 sa naši deviataci zúčastnili divadelného predstavenia CYBER CYRANO, ktoré sa uskutočnilo v Dome Kultúry v Námestove. Divadelná hra, inšpirovaná skutočným príbehom, nám pomohla si uvedomiť, ako v krásnom online svete, za dokonale spracovanými fotografiami, nie je vždy človek, ktorého čakáme....

     • Okresné kolo pytagoriády

      Dňa 30.3. sa uskutočnilo online okresné kolo súťaže Pytagoriáda. Našu školu reprezentovali Ingrida Šprláková zo 7.B a Soňa Krátka z 8.B. Tešíme sa, že žiaci aj naďalej majú záujem o matematické súťaže a každý ich úspech robí radosť nielen nám, ale aj ich rodičom.

     • Plavecký výcvik

      V dňoch od 28.3.2022 do 1.4.2022 sa žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili plaveckého výcviku pod taktovkou plaveckej školy Tulipánik v Dolnom Kubíne. Žiaci počas týždňa urobili obrovský pokrok. V priebehu prvých štyroch dní sa učili plávať s doskou, bez dosky, na chrbte, skákať do vody, tiež aj potápať a na dne bazéna hľadali rôzne predmety. V piatok nadobudnuté schopnosti predviedli na pretekoch vo dvojiciach. Veľká pochvala patrí nielen trénerom z plaveckej školy ale aj samotným žiakom, ktorí častokrát prekonali samých seba. Žiaci mali z plávania obrovskú radosť, čo sa odrazilo aj na ich správaní a ukážkovej disciplíne. Odmenou im boli v piatok diplomy z perfektne zvládnutých pretekov, tobogány, šmykľavky, šantenie sa v bazénoch a krátky nákup vo vybraných obchodoch. Už teraz sa tešíme na plavecký výcvik v nasledujúcom školskom roku.

    • Zápis žiakov do 1. ročníka
     • Zápis žiakov do 1. ročníka

      Milí rodičia budúcich prváčikov!

      Zápis detí do I. ročníka sa bude konať dňa 26. apríla 2022 /utorok/ o 13:00 hod. v budove ZŠ s MŠ Hladovka. Na zápis je potrebné doniesť: rodný list dieťaťa, poplatok 15 € za knihu a sadu písaniek potrebných pre prváka a prosíme vyplniť elektronickú prihlášku, ktorú môžete vytlačiť a podpísanú obidvoma rodičmi doniesť na zápis.

     • Jarné tvorenie

      Prichádzajúca jar v našom ŠKD prebudila jarné tvorenie. Z farebných paličiek sme v skupinách skladali jarnú záhradu, inokedy sme zas vyrábali obrázky plné jarných kvetov a farebných vtáčikov. Ako sa nám darilo,si môžete pozrieť na fotkách.

     • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

      Ó, vráť sa skoro mieru milený!

      Zavítaj s ratolesťou olivovou

      a buď nám zdravím, veselím i chôvou ...

      P. O. Hviezdoslav

      Dňa 28.3.2022 sa konalo okresné kolo 68. ročníka súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. V troch kategóriách poézie a prózy si zmerali recitačné schopnosti víťazi školského kola.

     • Okresné kolo chemickej olympiády

      Dňa 25.3.2022 sa na ZŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej konalo Okresné kolo chemickej olympiády. Na súťaži sa celkovo zúčastnilo 13 žiakov a žiačok z okolitých škôl. Našu ZŠ reprezentovali dve žiačky, a to Júlia Valková z 9.A triedy a Tamara Zurvalcová z 9.B triedy. Súťaž pozostávala z náročnej praktickej a teoretickej časti organizovanej Iuventou. Obe dievčatá sa veľmi snažili a vo výsledkoch dopadli nasledovne: Júlia ako úspešná riešiteľka a Tamarka získala krásne 2. miesto.​​​​​​​ Obidvom veľmi šikovným deviatačkám gratulujeme k úspechu a držíme palce pri reprezentácii na krajskom kole!

     • Čitateľský maratón

      Od 21.marca 2022 do 25.marca 2022 sa žiaci 1.stupňa spolu s pani učiteľka vrhli do čítania kníh a spoločne vhupli do sveta rozprávok. V pondelok odštartovali čitateľský týždeň naši stvraci, ktorí sa rozdelení v skupinách rozpŕchli do zvyšných troch tried a prečítali rozprávku Modrý lampáš. V utorok ich v čítaní vystriedali tretiaci, ktorí prečítali rozprávku Kráľ Drozdia brada. V stredu pokračovali v čítaní druhaci s rozprávkou O Veternom kráľovi. No a zahanbiť sa nenechali ani prváci, ktorí napriek tomu, že ešte nepoznajú všetky písmenká, predviedli svoje čitateľské zručnosti na výbornú a prečítali rozprávku podľa vlastného výberu. A keďže máme na prvom stupni iba štyri triedy a týždeň má päť dní, v piatok sa do tried vybrali čítať aj pani učiteľky. Pre všetkých to bola výborná skúsenosť a už teraz sa tešíme, keď si o rok Marec- mesiac knihy opäť pripomenieme.

     • Hravé popoludnie :-)

      Štvrtkové popoludnie 24. 3. 2022 naši siedmaci venovali medzitriednemu športovému vyžitiu, ktorého cieľom bolo utužovať svoje priateľstvá. Čas v telocvični strávili pri futbale a vybíjanej. Vybitú energiu následne dobili chutnou pizzou a osviežujúcim džusovým nápojom.

     • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín

      Dňa 23.marca 2022 sa na našej škole v priestoroch krásnej novej knižnice konalo školské kolo celoslovenskej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy. Zaujímavými ukážkami sme tak oslávili aj týždeň knižníc a mesiac marec - mesiac kníh.

      V 1. kategórii 2.- 4.ročník - próza sa umiestnili žiaci:

     • Svetový deň vody

      22.marec sa na celom svete pripomína Deň vody. Výnimkou nebola ani naša škola, ktorá "žiarila" na modro, čo sa nedalo prehliadnuť. Po krátkom úvodnom slove o význame a ochrane vôd, nám mladší žiaci predviedli krátky program - viď predchádzajúci článok. Nasledovali praktické aktivity, ako napr. vytvor model molekuly, vodné pexeso, spoznaj pitnú vodu s vodovodu, zakresli vodné toky SR, vodný slalom, posilňovanie s vodou,... Na konci programu bola pre žiakov pripravená ochutnávka rôznych neochutených minerálnych vôd. Priebeh celej akcie je zdokumentovaný na priložených fotografiách.

     • Voda - naša kamarátka

      Dnes 22.3.2022 si žiaci prvého stupňa spríjemnili deň vody nielen zaujímavými aktivitami počas vyučovania, ochutnávkou rôznych minerálnych aj neminerálnych vôd, besedou o význame a o využívaní vody, ale hlavne prekvapili svojich starších kamarátov krásnym a pútavým programom. Zaspievali, predniesli i zatancovali, a tak odštartovali oslavy dňa vody na druhom stupni, kde na žiakov čakali rôzne aktivity v telocvični. Aj dnes sme sa všetci spojili a zažili krásny slnečný deň vo farbách bielej a modrej - vo farbách vody.

     • Tvorivá dielňa hrnčiarstva a iné všeličo

      Dňa 21.03.2022 sa v rámci regionálnej výchovy žiaci 6.A a 6.B zúčastnili tvorivej dielne hrnčiarstva v Trstenej, kde nás p. Hoľma učil pracovať s hlinou a točiť na hrnčiarskom kruhu. Nasledoval výstup na vyhliadkovú vežu trstenského kostola. Cestou na vrchol sme sa oboznámili s erbom Oravy a odmenou nám bol úžasný výhľad na mesto i okolie. Potom nasledovalo múzeum cechu hrnčiarskeho, kde sme sa dozvedeli niečo o histórii Trstenej. A aby toho nebolo málo, zastavili sme sa v mestskej knižnici, kde sme si zopakovali orientovanie sa v knižných registroch, zabavili sa pri vytváraní smiešnych príbehov z názvov kníh.

     • Ponožková výzva na prvom stupni

      Dnes 21.marca 2022 si žiaci prvého stupňa spolu s triednymi pani učiteľkami na počesť Svetového dňa Downovho syndrómu obuli ponožky rôznych farieb. Vyjadrili sme tým, že byť odlišný je v poriadku, ako spolupatričnosť ľuďom trpiacich Downovým syndrómom. Veď predsa každý sme iní a tým je svet zaujímavejší a pestrejší.

     • Medzitriedny turnaj deviatakov

      Stretnúť sa v telocvični po vyučovaní nie je každodennou rutinou našich deviatakov, zvlášť po takmer dvojročnej prestávke Covid -19. Včera sa chuť zmerať si sily v medzitriednom turnaji vybíjanej a futbalu stala opäť skutočnosťou. V spravodlivom súboji, ktorý perfektne odpískala pani učiteľka sa 9.A podarilo zvíťaziť vo vybíjanej s výsledkom 2:0. Vo futbale nebolo víťaza ani porazeného. Skončil nerozhodne remízou 2:2.

     • Matematický deň pííííííííí

      Kedyže, keď nie dnes, oslavovať číslo pí? Prečo dnes? Lebo jeho hodnota je 3,14 a dnes je 14.3.2022. Naši žiaci oslavu realizovali na hlavnej chodbe školy prostredníctvom zaujímavých úloh, otváraním truhlíc, zámkov a dešifrovaním QR kódov, so zameraním na čítanie s porozumením, socializáciu, postreh, všímavosť a vzájomnú spoluprácu. Oslavujúci žiaci sa na záver zvečnili so zaujímavými citátmi od známeho matematika 20. storočia Alberta Einsteina. Najlepší zberatelia bodov boli odmenení mňamkovým koláčom. Hádajte kto to bol? Nazrite do obrazovej prílohy.

     • Triedne kolo Hviezdoslavov Kubín

      Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese poézie a prózy už celé desaťročia.

      Aj tento rok si žiaci našej školy vyskúšali svoje recitačné schopnosti v triednych kolách. Pripravené ukážky z poézie a prózy odprezentovali milým prednesom, tentokrát ako naozajstní umelci, na pódiu v novej školskej knižnici v podkroví základnej školy.

     • Piškvorkový turnaj

      Dňa 2.marca 2022 sa školská trieda premenila na hráčsku arénu plnú zanietených žiakov v piškvorkovom súboji. Proti sebe si zahrali družstvá tretiakov a štvrtákov v hre 5x5 a družstvá prvákov a druhákov v hre 3x3. Súboje boli do poslednej chvíle napäté a zároveň vyrovnané. O postupových miestach rozhodli súboje v semifinále a finále, v ktorých zvíťazili tí najbystrejší.

     • Všetkovedko

      Aj tento školský rok sa žiaci 1. stupňa dňa 30.11. 2021 zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Keďže pandémia ovplyvňuje aj chod vzdelávania, mnoho škôl sa kvôli karanténe súťaže nezúčastnilo v riadne plánovanom čase. Preto vám výskedky prinášame teraz.

      Našu školu reprezentovali:

  • Prihlásenie

  • Konzultačné hodiny Po - Pia: 13:00 - 14:00 (prospech, správanie...)

   Utorok 17. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Hladovka
   • zs@zs.hladovka.net
   • zs@zs.hladovka.net
   • zastupca@zs.hladovka.net
   • + 421 43 539 77 01 https://zshladovka.edupage.org
   • 027 13 Hladovka 238 027 13 Hladovka Slovakia
   • 378 10189
   • 2021646330
   • PhDr. Gabriela Pajdučáková zs@zs.hladovka.net Tel.: +421 43 539 77 01
   • Mgr. Jana Vlčáková zastupca@zs.hladovka.net
   • Mgr. Marianna Blahová vporadca@zs.hladovka.net blahova.marianna@gmail.com
   • Mgr. Jana Vlčáková jana.vlcakova@zs.hladovka.net
   • Anna Harmatová ekonom@zs.hladovka.net Mobil: +421 911 698 008
   • Mgr. Marianna Škrabeková sjhladovka@gmail.com Mobil: + 421 911 346 006
   • Mgr. Helena Dilongová mshladovka@orava.sk Tel.: + 421 910 397 269 https://mshladovka.edupage.org/
  • Prihlásenie